Met SDE+ wil de overheid productie vanduurzame energie onder bedrijven stimuleren. Bij SDE+ ontvangen bedrijven die duurzame energie produceren subsidie voor de opgewekte energie en voor de aankoopprijs van de productie-installatie, hieronder vallen ook zonnepanelen die zijn aangeschaft door bedrijven. Deze subsidie SDE+ geldt voor zowel profit bedrijven als non-profit bedrijven die duurzame energie produceren met zonnepanelen, en zo duurzaam ondernemen.

Omdat het vroeger nog wel eens voorkwam dat de productieprijs van groene energie hoger lag dan die van grijze energie, was de productie van groene energie niet in alle gevallen rendabel voor een bedrijf. Door de SDE+ regeling wilde de overheid dan ook het bedrijfsleven tegemoetkomen door het verschil in productieprijs te vergoeden. Hierdoor is het voor bedrijven net zo voordelig groene energie zelf te produceren als grijze energie van de energieleverancier af te nemen. Tegenwoordig heeft dit zelf het effect dat het in de meeste gevallen zelf goedkoper is geworden om zelf groene energie te gaan produceren met behulp van zonnepanelen.

Voor zonnepanelen geldt dat bedrijven een SDE+ vergoeding krijgen voor hernieuwbare energie waarbij gebruik gemaakt wordt van Photovoltaïsche zonnepanelen met een vermogen van ≥ 15 kWp. Photovoltaïsche zonnepanelen wordt ook wel afgekort als PV-panelen en is een andere benoeming voor zonnepanelen.

Per toegepaste technologie voor de energieopwekking verschilt de periode die door SDE+ wordt vergoed, dit kan 5,12 of 15 jaar zijn. Voor bedrijven die energie opwekken met zonnepanelen geldt over het algemeen een vergoeding voor 15 jaar. Het bedrag aan subsidie dat uw bedrijf ontvangt voor de zonnepanelen hangt van de toegepaste technologie en de hoeveelheid opgewekte stroom af. De subsidie wordt per categorie weergegeven, deze categorieën zijn gebaseerd op het bestede budget. Hieronder wordt de tabel weergegeven hoeveel vergoeding uw bedrijf kan verwachten voor de energie die zij opwekken met zonnepanelen.

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Fase 6 Basisenergieprijs Voorlopig correctiebedrag 2014 Max. vollasturen per jaar Max. looptijd subsidie in jaren Uiterlijke termijn ingebruikname in jaren
Zon Basisbedrag per fase (€/kWh) (€/kWh)
Zon-PV ≥15 kWp 0,070 0,080 0,090 0,110 0,130 0,147 0,044 0,054 1.000 15 3

SDE+ aanvragen voor bedrijven

Om in aanmerking te komen voor SDE+ bij de aanschaf van zonnepanelen dient uw bedrijf zich eerst aan te melden bij eLoket om hier een profiel aan te maken. De aanvraag moet digitaal door uw bedrijf gedaan worden. Wanneer het bedrijf over een profiel beschikt is het mogelijk een concept aanvraag in te dienen, wanneer iets niet volledig is ingevuld of ontbreekt zult u hier direct een melding van ontvangen. Het is mogelijk een aanvraag voor uw bedrijf in te dienen vanaf 1 april 2014.