Investeringsaftrek

Er zijn verschillende soorten investeringsaftrek waar bedrijven gebruik van kunnen maken wanneer zij zonnepanelen aanschaffen en laten monteren. Door investeringsaftrek toe te passen op de investering in zonnepanelen voor uw bedrijf, kan uw bedrijf een mooi fiscaal voordeel behalen.
Deze verschillende vormen van aftrek staan los van de mogelijkheden van afschrijving van investeringen in zonnepanelen voor bedrijven.

Er zijn drie verschillende soorten investeringsaftrek waar uw bedrijf gebruik van kan maken bij de aankoop van zonnepanelen, deze worden hieronder ieder verder uitgelegd. De soorten investeringsaftrek waar uw bedrijf gebruik van kan maken zijn:

E.I.A.

E.I.A. staat voor Energie-investeringsaftrek en is een interessante fiscale regeling die geldt voor bedrijven die zonnepanelen aanschaffen. Hierdoor kunt u veel vermogen besparen bij de aankoop van zonnepanelen als bedrijf.

Met E.I.A. kan uw bedrijf besparen op uw inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Doordat uw bedrijf de investeringskosten en energiebesparende bedrijfsmiddelen afgetrokken kunnen worden van de fiscale winst tot 41,5%.

E.I.A. kan uw bedrijf toepassen op verschillende bedrijfsmiddelen binnen het bedrijf, dit zijn altijd middelen die aan de energieprestatie-eisen voldoen en doelmatig energiegebruik bevorderen. Om als bedrijf te kunnen profiteren van E.I.A. voor uw zonnepanelen dient het bedrijf aan twee voorwaarden te voldoen. Allereerst is het bedrijf belastingplichtig voor inkomsten en vennootschapsbelasting in Nederland en heeft het bedrijf voor eigen rekening. Daarnaast investeert u een minimumbedrag van €2.500,- en maximum €118.000.000,- aan bedrijfsmiddelen die aan de eisen voldoet van de Energielijst. E.I.A. geldt enkel voor bedrijven die zonnepanelen aanschaffen en winst maken.

E.I.A. aanvragen voor bedrijven

Om uw E.I.A. voor uw bedrijf van de aangeschafte zonnepanelen te ontvangen moet u het volgende doen: U moet de investering van het bedrijf binnen drie maanden digitaal melden via het eLoket van RVO.nl, deze melding kan alleen digitaal gedaan worden en niet schriftelijk. Wanneer uw bedrijf in aanmerking komt voor E.I.A. voor de zonnepanelen ontvangt u een verklaring, hierin wordt het bedrag getoond dat voldoet aan de voorwaarden. Het minimuminvesteringsbedrag voor E.I.A. is €2.500,- en maximuminvesteringsbedrag is €118 miljoen per jaar. Van het investeringsbedrag mag 41.5% van de fiscale winst afgetrokken worden wanneer deze een E.I.A.-verklaring heeft. Het is niet mogelijk de fiscale voordelen van SDE+ te combineren met die van E.I.A. bij investeringen vanaf januari 2014.

K.I.A

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek is een fiscaal voordeel waar bedrijven gebruik van kunnen maken wanneer zij investeren in bedrijfsmiddelen. Hieronder valt zowel het aanschaffen van nieuwe bedrijfsmiddelen als het repareren van deze. Het aanschaffen van zonnepanelen voor uw bedrijf is een investering die in aanmerking komt voor K.I.A.

Het bedrag dat uw bedrijf ontvangt van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek is afhankelijk van het geïnvesteerde bedrag door het bedrijf in het boekjaar. Hieronder wordt een tabel weergegeven die de bedragen weergeeft die uw bedrijf ontvangt voor uw investering, deze tabel is afkomstig van de belastingdienst.

Investering Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
⇐ €2.300,- 0%
€2.301,- t/m €55.248,- 28%
€55.249,- t/m €102.311,- €15.470,-
€102.312,- t/m €306.931,- €15.470,- minus 7,56% het gedeelte van het investeringsbedrag boven de €102.311,-
>€306.931,- 0%

K.I.A. aanvragen voor bedrijven

Het aanvragen van K.I.A. voor de zonnepanelen kan uw bedrijf via de belastingdienst, de aanvraag is digitaal beschikbaar. Het wordt toegepast wanneer het bedrijf aangifte doet van inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting.

M.I.A.

De milieu-investeringsaftrek kan uw bedrijf toepassen wanneer u investeert in milieuvriendelijke middelen als zonnepanelen. M.I.A. kan door bedrijven die zonnepanelen plaatsen gecombineerd worden met andere investeringsaftrek mogelijkheden als Vamil en de kleinschaligheidsaftrek, maar het is niet mogelijk M.I.A. te combineren met de energie-investeringsaftrek.
De milieu-investeringsaftrek geldt bij een investering van minstens €2.500,- in een jaar voor bedrijven. De tabel geeft de percentages milieu-investeringsaftrek die u ontvangt per categorie voor uw investering.

Milieu-investering Milieu-investeringsaftrek
Categorie 1 36%
Categorie 2 27%
Categorie 3 13,5%

Bij het verwijderen van asbest van het dak valt uw aanvraag binnen categorie 2 en zal uw bedrijf een milieu-investeringsaftrek van 27% ontvangen voor de vervanging van deze daken. Dit houdt in dat u geen vennootschapsbelasting hoeft te betalen over 27% van het investeringsbedrag.

Vamil

Met Vamil kan uw bedrijf investeringen als zonnepanelen op een willekeurig moment afschrijven, het is zelfs mogelijk tot 75% in het eerste jaar af te lossen. Deze afschrijving mag van de fiscale winst afgeschreven worden, op deze manier kan uw bedrijf een interessant liquiditeits- en rentevoordeel behalen. Het bedrijf zal door de aflossing namelijk een lagere fiscale winst behalen waardoor uw bedrijf minder inkomsten- en vennootschapsbelasting dient te betalen.

Aanvragen van M.I.A. en Vamil voor bedrijven

Het aanvragen van de M.I.A. en Vamil door bedrijven moet binnen drie maanden na de aanschaf van de zonnepanelen plaatsvinden. De aanvraag voor bedrijven vindt digitaal plaats via de belastingdienst. Wanneer uw bedrijf de aanvraag voor fiscale voordelen heeft ingediend en is bevestigd voor de aanschaf van zonnepanelen kunt u de M.I.A. en Vamil toepassen bij de belastingaangifte van uw bedrijf.
M.I.A. en Vamil kan uw bedrijf aanvragen voor de aanschafskosten van zonnepanelen, aanpassingskosten van zonnepaneleninstallaties en de aanschaf van nieuwe onderdelen van uw zonnepaneleninstallatie.

Er is ook nog de mogelijkheid om voor de asbest eraf zonnepanelen erop subsidie in aanmerking te komen.